Saturday, November 24, 2018

कठिन समस्या पारितोषिक केर

अछि परिपाटी पारितोषिक केर
बनल समिति पारितोषिक केर

दी केकरा पारितोषिक से
विकट समस्या पारितोषिक केर

चलू सूचि बना दी संग बैस कs
नहि कोनो समस्या पारितोषिक केर

पहिल मानदंड पुरुष वर्ग हो
पैघ तs उचिते पारितोषिक केर

पाग दोपटा पैघ सम्मान
पुरुष महान पारितोषिक केर

नेता आबथि जाहि मंच पर
सहज प्रचार पारितोषिक केर

एहि सs पैघ सेवा की
उपकृत साहित्यकार पारितोषिक केर 

-कुसुम ठाकुर-

No comments:

चिट्ठाजगत IndiBlogger - The Indian Blogger Community